100 Marathon Club Finland ry tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
100 Marathon Club Finland
Rekisterinumero 210.682
osoite: Isännänkuja 3, 32200 LOIMAA
Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä asioissa Jorma Kurittu ja Ritva Vallivaara-Pasto

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on jäsenyys 100 marathon Club Finland ry.ssä.  Rekisteritietoja käytetään jäsenmaksun lähettämiseen ja jäsenmaksutietojen kirjaamiseen, jäsenkirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen jäsenistölle.

100 Marathon Club ry:n järjestäessä juoksutapahtumia, niissä kerätään osallistujatiedot ilmoittautuneista ja tulokset julkaistaan osallistujien luvalla yhdistyksen kotisivuilla, juoksijalehdessä ja paikallislehdessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään saako tulostiedot julkaista edellä mainituissa julkaisuissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri
• Etu- ja sukunimi
• sähköpostiosoite
• lähiosoite
• puhelinnumero
• jäsenmaksutieto

Juoksutapahtumat
• Etu- ja sukunimi
• seura, jota edustaa
• tapahtuman maksutieto
• lähtöaika, kierrosajat ja loppuaika

Säännön mukaiset tietolähteet

Jäseniltä heidän ilmoittautuessa yhdistyksen jäseneksi ja tehdessään muutosilmoituksia. 
Juoksutapahtumiin ilmoittautuvat juoksutapahtuman yhteydessä, tekstiviestillä tai sähköpostilla etukäteen. 

Tietojen säilytys ja suojaaminen

Jäsenrekisteri on tallennettu yhdistyksen käyttämään Dropbox Inc pilvipalveluun, jonne on pääsy hallituksen jäsenillä. 
Juoksutapahtumiin ottaa ilmoittautumisia vastaan huoltotehtäviin ilmoittautuneet yhdistyksen jäsenet tai muut yhdistyksen toimintaan opastetut henkilöt. Juoksutapahtumien tulokset käsittelee yhdistyksen hallituksen jäsenet. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenten tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Juoksutapahtumien tulokset julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla, juoksijalehdessä ja paikallislehdessä osallistujan luvalla heti juoksutapahtuman jälkeen.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Yhdistyksen jäsenrekisteri on tallennettu Dropbox Inc pilvipalveluun, joka täyttää EU:n henkilötietodirektiivin 94/46/EY mukaisen riittävän tietosuojatason Pricacy Shield Framework periaatteen mukaisesti. Yhdistyksen tapahtuman tulokset tallennetaan Dropbox Inc pilvipalveluun, joka täyttää EU:n henkilötietodirektiivin 94/46/EY mukaisen riittävän tietosuojatason Pricacy Shield Framework periaatteen mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Kun jäsenyys päättyy,  tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Tapahtumien tuloslistat säilytetään toistaiseksi. 

Rekisteröidyn oikeudet
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa saada tiedot omista tiedoistaan, oikaista ja täydentää tietojaan, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu jäsenen suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Jäsenen tulee esittää edellä mainitut pyynnöt yhdistykselle sähköpostilla tai somen (messenger, WhatsAppin) kautta. Yhdistys voi pyytää jäsentä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Tapahtumaan osallistuneella on oikeus koska tahansa saada tiedot omista tiedoistaan, oikaista ja täydentää tietojaan, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tapahtumaan osallistuneen tulee esittää edellä mainitut pyynnöt yhdistykselle sähköpostilla tai somen (messenger, WhatsAppin) kautta. Yhdistys voi pyytää osallistujaa tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

 

Rekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste