100 Marathon Club Finland ry:n uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 14.6.2022.

Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet: Veikko Ollila (pj.), Matti Hyytinen (osan aikaa), Katja Jokela, Olavi Vähämäki, Kari Haukkala, Olavi Kuja-Lipasti ja Heikki Kivelä tekstiviestiyhteydellä.

 Kokous oli lähinnä järjestäytymis- ja työnjakokokous. Niistä päätettiin seuraavasti.

Todettiin, että puheenjohtajaksi on valittu yhdistyksen kokouksessa Veikko Ollila. Sihteeriksi valittiin Olavi Kuja-Lipasti ja varapuheenjohtajaksi Olavi Vähämäki. Rahastonhoitajaksi valittiin Heikki Kivelä, jolle päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus yhdistyksen pankkitilille sekä verkkopankin laajat käyttöoikeudet. Jäsenrekisterin hoitajaksi valittiin Olavi Vähämäki. Todettiin, että maratonluettelon ja 100+listan päivittämisestä vastaavat Kari Haukkala ja Heikki Kivelä jo aiemmin sovitulla tavalla.  Sovittiin myös, että kaikki hallituksen jäsenet ilmoitetaan PRH:n yhdistysrekisteriin.  Lisäksi päätettiin valita Henrik Ojanotko yhdistyksen nettisivujen hoitajaksi.

Tiedotuksen työnjaosta sovittiin, että internet-sivuston päivittämisestä vastaa puheenjohtaja Veikko Ollila yhdessä Henrik Ojanotkon kanssa. Nettisivulle päivitetään tiedot hallituksen jäsenistä kuvan kanssa. Facebook-sivujen ja sähköpostin kautta tehtävästä tiedotuksesta vastaa sihteeri Olavi Kuja-Lipasti.

Vuoden 2022 jäsenmaksujen perintä toteutetaan elo-syyskuun aikana lähettämällä tätä koskeva jäsenkirje sähköpostilla jäsenille.

Hallitus päätti kutsua Timo Marjomäen yhdistyksen kunniajäseneksi.  Yhdistyksen uudeksi kannattajajäseneksi hyväksyttiin Hannu Komulainen.

Hallituksen jäsenet ovat pohtineet etukäteen toiminnan kehittämiskohtia.  Tässä vaiheessa keskeisiksi toiminnoiksi ovat nousseet maratoninnostuksen lisääminen, juoksutapahtumien mahdollistaminen ja maratontilaston ylläpitäminen. Puheenjohtaja luonnosteli vielä kehittämishankkeiksi maratontapahtumien järjestämisen, lisäarvon tuottamisen jäsenille, uusien jäsenien hankkimisen sekä hyvän ja riittävän sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen. Näihin kaikkiin asioihin paneudutaan tarkemmin seuraavissa kokouksissa.

Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 9.8.2022 alkaen klo 17.30. Tätä seuraavista kokouksista sovittiin alustavasti, että niitä pidetään säännöllisesti jokaisen kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 17.30. Kokousten välillä pidetään yhteyttä WhatsApp viesteillä ja sähköpostilla.